Dotace

 

Dotace od Obce Podolí


Pravidla pro přidělování dotací z rozpočtu Obce Podolí
Žádost o dotaci z rozpočtu Obce Podolí
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Podolí


Poskytnuté dotace – rok 2016

 • Tělocvičná jednota Sokol Podolí – 15 000 Kč
 • Myslivecké sdružení Boří Míkovice – 15 000 Kč
 • Folklor a kultura v Podolí – 15 000 Kč
 • Sdružení pro výstavbu Kaple sv. Ducha - 29 500 Kč

CELKEM v roce 2016 - 74 500 Kč


Poskytnuté dotace – rok 2015

 • Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Podolí – 28 000 Kč
 • Myslivecké sdružení Boří Míkovice – 15 000 Kč
 • Svaz tělesně postižených v České republice, o.s. – 2 500 Kč
 • Folklor a kultura v Podolí – 15 000 Kč
 • Radka Ondrejková – Děvčice – 15 000 Kč
 • TJ Podolí – 18 000 Kč
 • Sdružení pro výstavbu Kaple sv. Ducha – 43 052 Kč
 • Nadační fond Josefa Zimovčáka Na kole dětem – 5 000 Kč
 • Audiohelp z. s. (Český klub nedoslýchavých help) – 1 000 Kč

 CELKEM v roce 2015 – 142 552 Kč


Poskytnuté dotace – rok 2014

 • Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Podolí – 15 000 Kč
 • Myslivecké sdružení Boří Míkovice – 20 000 Kč
 • Svaz tělesně postižených v České republice, o.s. – 2 500 Kč
 • Folklor a kultura v Podolí – 12 000 Kč
 • TJ Podolí – 99 999 Kč
 • Sdružení pro výstavbu Kaple sv. Ducha – 50 000 Kč
 • Český svaz chovatelů – 6 000 Kč
 • Český svaz včelařů – okresní výbor – 4 000 Kč
 • ČOS Sokol Podolí – 10 000 Kč
 • Antonín Křivák – sportovní střelba – 10 000 Kč
 • OS Podolané – Jaromír Hastík – 8 000 Kč
 • Oblastní charita Uherské Hradiště – 10 000 Kč
 • Čmeláček – Klub rodičů a přátel zdrav. postiž. dětí – 1 000 Kč
 • Klub radost – asociace rodičů a přátel zdrav. postiž. dětí  – 1 500 Kč
 • ČZS Dolní Němčí – 1 000 Kč

 CELKEM v roce 2014 - 250 999 Kč

Poskytnuté dotace – rok 2013

 • TJ Podolí – 99 992 Kč
 • Sdružení pro výstavbu Kaple sv. Ducha - 40 000 Kč
 • Myslivecké sdružení Boří Míkovice – 15 000 Kč
 • Folklor a kultura v Podolí – 14 500 Kč
 • ČOS Sokol Podolí – 10 000 Kč
 • Oblastní charita Uherské Hradiště – 10 000 Kč
 • OS Podolané – Jaromír Hastík – 8 000 Kč
 • Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Podolí – 8 000 Kč
 • Antonín Křivák – sportovní střelba – 7 000 Kč
 • Český svaz chovatelů Podolí – 6 000 Kč
 • Svaz tělesně postižených v České republice, o.s. – 2 500 Kč
 • Klub radost – asociace rodičů a přátel zdrav. postiž. dětí  – 1 500 Kč
 • Český klub nedoslýchavých HELP – 1 500 Kč
 • Stacionář Mraveneček – 849 Kč

 

CELKEM v roce 2013 - 224 849 Kč

 


Přijaté dotace

Přijaté dotace – rok 2016

 • Duchovní a relaxační areál v Podolí - ROP Střední Morava – 4 153 442 Kč
 • Hospodaření v lesích, výchova lesních porostů - Zlínský kraj – 104 639 Kč
 • Restaurování valečných hrobů obětí 2. světové války - Ministerstvo obrany ČR - 68 000 Kč
CELKEM v roce 2016 – 4 326 081 Kč


Přijaté dotace – rok 2015

 • Vytvoření pracovní příležitosti – OP lidské lidské zdroje a zaměstnanost - 7 656 Kč
 • Územní plán Podolí – Podpora rozvoje venkova Zlínského kraje – 111 000 Kč
 • Obec Podolí – doplnění RBK a krajinné zeleně – OPŽP Zlepšování stavu přírody a krajiny, obnova krajinných struktur – 148 699 Kč
 • Zavedení separace a svozu bioodpadů v Obci Podolí – OPŽP Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží – 1 935 914 Kč
 • Mokřady a tůně v k.ú. Podolí – OPŽP Zlepšování stavu přírody a krajiny, optimalizace vodního režimu krajiny – 3 183 659 Kč
CELKEM v roce 2015 – 5 386 928 Kč

Přijaté dotace – rok 2014

 • Obec Podolí – doplnění RBK a krajinné zeleně - OPŽP Zlepšování stavu přírody a krajiny, obnova krajinných struktur – 733 420 Kč 
 • Kulturní dům s novou střechou - Státní zemědělský intervenční fond        - 162 745 Kč
CELKEM v roce 2014 – 896 165 Kč

 
Přijaté dotace – rok 2013

 • Základní škola v Podolí, výměna oken – Zlínský kraj - 90 000 Kč 
 • Kulturní dům s novou střechou - Státní zemědělský intervenční fond        - 217 387 Kč
CELKEM v roce 2013 – 307 387 Kč