Fotogalerie - rok 2021

Fotbalový zápas přípravky SK Podolí - 18.09.2021

Po roce si fotbalová přípravka zahrála zápas, tentokrát s týmem z Uh. Brodu. I když naši malí fotbalisti prohráli, tak bojovali statečně. Pro mnohé z nich to byl dokonce jejich první zápas v životě!

Soubor /2021-09-18-fotbal-zapas-02.jpg Soubor /2021-09-18-fotbal-zapas-05.jpg Soubor /2021-09-18-fotbal-zapas-22.jpg další...
 

Slovácké slavnosti vína v Uherském Hradišti - 11.09.2021

Letošní Slavnosti vína a otevřených památek v Uherském Hradišti se opět vydařily. Velké poděkování všem za reprezentaci naší obce. Letos z Podolí dorazilo více jak 40 krojovaných. V jezuitské zahradě u obchodní akademie pak Podolí reprezentovaly také Frišky s Friščaty.

Soubor /2021-09-10-slavnosti-vina-19.jpg Soubor /2021-09-10-slavnosti-vina-35.jpg Soubor /2021-09-10-slavnosti-vina-05.jpg další...
 

Sokolské vaření buřtguláše - 23.08.2021

V pondělí podvečer se uskutečnilo sokolské vaření buřtgulášě na ohni. O nejlepší guláš soupeřila dvě družstva sokolíku a jedno družstvo sokolek. I když nezávislá porota vybrala nejlepší guláš, dobré byl stejně všechny tři.

Soubor /2021-08-23-sokol-burtgulas-13.jpg Soubor /2021-08-23-sokol-burtgulas-15.jpg Soubor /2021-08-23-sokol-burtgulas-17.jpg další...
 

Sokolské cvičení dětí - 19.07.2021

I když jsou prázdniny, tak sokolské cvičení pokračuje, aby děti měly i během letního lenošení pohyb a neseděly jen u počítačů. Každé pondělí se kromě cvičení učí nové dovednosti, jako třeba uzlování, nebo hrají spoustu zábavných her.

Soubor /2021-07-19-sokol-zleb-08.jpg Soubor /2021-07-19-sokol-zleb-06.jpg Soubor /2021-07-19-sokol-zleb-15.jpg další...
 

Vodácký výcvik malých sokolů - 09.07.2021

Prázdniny jsou tady, ale činnost podolských sokolíků pokračuje. Tentokrát se v pátek 9. července 2021 vydali do Vnorov, kde si zapůjčili rafty a na nich sjeli 14,5 kilometru dlouhý úsek řeky Moravy. Zpočátku se seznamovali jak s ovládáním raftů, tak s regulovanou částí řeky. Po chvíli se před nimi ale objevila přírodní rezervace Osypané břehy a krásné písčité pláže, které přímo lákaly k zastávce. I když jsme před chvílí obědvali, teplá a poměrně čistá voda nás přiměla k další pauze. Po krátkém osvěžení, brouzdání v písku a odpočinku posádky nasedly do raftů a pokračovaly krásnými meandry neregulované Moravy až do Rohatce. Zde byl cíl naší cesty. Unavení, ale spokojení jsme se vrátili domů. Akce se zúčastnilo 6 dospělých a 8 dětí.

Soubor /2021-07-09-rafty-Morava-Sokol-03.jpg Soubor /2021-07-09-rafty-Morava-Sokol-27.jpg Soubor /2021-07-09-rafty-Morava-Sokol-21.jpg další...
 

Ukončení roku - Sokol - 30.06.2021

Letošnímu sokolskému ukončení roku opravdu přálo počasí. Bylo příjemně teplo, přišlo spoustu dětí a rodičů a všichni si společně užili pohodový podvečer. Velké poděkování patří Zdeňku Kasperovi, který s dětmi v průběhu roku trpělivě cvičil, učil je novým dovednostem, ale i hrám, a připravoval pro děti spoustu akcí i výletů.

Soubor /2021-06-30-ukonceni-sokol-02.jpg Soubor /2021-06-30-ukonceni-sokol-28.jpg Soubor /2021-06-30-ukonceni-sokol-31.jpg další...
 

První svaté přijímání - 26.06.2021

V sobotu v podvečer se uskutečnilo v kostele Panny Marie Růžencové v Popovicích první svaté přijímání dětí z Podolí a Popovic. K prvnímu svatému přijímání přistoupily z Podolí Lucie Strnadová, Amélie Mikulová, Barbora Smetanová a Karolína Smetková. Foto: Dana Štěpánová

Soubor /2021-06-26-prijimani-popovice-20.jpg Soubor /2021-06-26-prijimani-popovice-49.jpg Soubor /2021-06-26-prijimani-popovice-06.jpg další...
 

Přípravka SK Podolí - závěrečný trénink s rodiči - 18.06.2021

Ačkoliv v letošním školním roce odehrála naše přípravka kvůli covidu jen 5 zápasů a měla omezený počet tréninků, tak fotbalová základna v Podolí se slušně rozrostla. Na konci sezony do ní chodilo téměř třicet dětí. I na závěrečném tréninku hrálo nakonec 24 dětí proti svým trenérům a rodičům. Velké poděkování patří Martinovi a Pavlovi Záchvějovým, kteří se dětem poctivě věnovali, chystali hřiště a poskytovali také další zázemí pro malé hráče.

Soubor /2021-06-18-zaverecny-fotbal-062.jpg Soubor /2021-06-18-zaverecny-fotbal-014.jpg Soubor /2021-06-18-zaverecny-fotbal-031.jpg další...
 

Výsledky fotosoutěže 2020 - 17.06.2021

Podolskou fotosoutěž roku 2020 vyhlásil výbor pro společenské události. Soutěžilo se celkem ve třech kategoriích. Porota ve složení Antonín Fornůsek, Jarmila Kasperová, Zdeněk Kasper, Iva Němečková a Stanislav Vitásek hodnotili celkem 70 fotografií od 13 autorů. Nejvíce zastoupená byla kategorie Kolem Podolí. První místo získala Dagmar Vacková za fotografie Duchovního a relaxačního areálu, druhé místo Aneta Juříková za fotografie Noční Podolí a třetí místo Jiří Vacek za fotografii Zimní Olšava. V kategorii Doba covidová porota udělila jen 2 ceny, první místo Dagmar Doleželové za fotografii Školka v době covidu a druhé místo Radce Míškové za fotografii Psům covid nevadí. V kategorii Nevšedně všední maličkosti zvítězila Jarmila Šáchová s fotografií Laděno do modré, druhé místo obsadil Miro Révay s fotografií s fotografií Pavučina a třetí místo patří Adélce Vackové za fotografie Ze zahrady. Všem výhercům blahopřejeme, děkujeme za účast a prosíme všechny, aby se nebáli fotit a své fotografické úspěchy posílali do obecní fotogalerie. Velké poděkování patří porotě, která si našla čas a vyhodnotila výsledky soutěže.

Soubor /05 1 KP.jpg Soubor /05 3 KP socha.jpg Soubor /03 1 KP.jpg další...
 

Představení knihy Podolí - Obec nad Olšavou - 13.06.2021

Obec Podolí oslavila v loňském roce 800 let své existence. U příležitosti významného výročí vydala monografii nazvanou Podolí, obec nad Olšavou. Koronavirová pandemie a opatření s ní spojená však neumožnily představit knihu veřejnosti nejen v jubilejním roce, ale také v prvních měsících roku letošního. Červnové rozvolnění využilo vedení obce k uspořádání slavnostního představení knihy spojeného s kulturním programem, jehož součástí bylo vystoupení místních dětí a mládeže, členek ženského pěveckého sboru Podolské Frišky nebo folkové kapely Děvčice. V neděli 13. června 2021 odpoledne se v areálu u Podolského ráje sešli nejen občané a rodáci obce, aby se s novou knihou seznámili, přítomna byla rovněž většina autorů jednotlivých kapitol knihy.
Na téměř 250 stranách se v ní zájemci mohou seznámit s dějinami obce zahrnujícími období počátku historie Slovanů, středověku a raného novověku i novodobé dějiny od vzniku občanské společnosti po roce 1848 do současnosti. Autoři historických kapitol, Luděk Galuška, Jiří Mitáček, Jiří Čoupek a Jana Rýpalová doprovodili své texty rozsáhlou obrazovou dokumentací. Stejně tak tomu je i v dalších kapitolách knihy, které se věnují stavebně-historickým památkám obce (Blanka Rašticová), podávají národopisný obraz Podolí (Marta Kondrová), dokumentují společenský a kulturní život obce v tradici a současnosti (Dagmar Doleželová, Štěpánka Míšková) a podrobně popisují přírodu a krajinu (Jaroslav Hrabec). Bohatá je také část obsahující přílohy ke knize, zájemci se z nich dozvědí počet obyvatel obce v různých letech, jejich zaměstnání a rozsah majetkové držby, seznamy pudmistrů, fojtů, starostů a dalších představitelů obce, jakož i duchovních správců či řídících učitelů a ředitelů školy. Opomenuti nebyli rovněž legionáři a občané padlí v obou světových válkách.
Kniha byla vydána za finanční podpory Ministerstva kultury České republiky a zájemci si ji mohou zakoupit na obecním úřadě. Cena je velmi příznivá, 300 Kč.

Soubor /2021-06-13-predstaveni-knihy-034.jpg Soubor /2021-06-13-predstaveni-knihy-027.jpg Soubor /2021-06-13-predstaveni-knihy-088.jpg další...
 
« 1 2 »

Archiv: