Fotogalerie - rok 2021

Ukončení roku - Sokol - 30.06.2021

Letošnímu sokolskému ukončení roku opravdu přálo počasí. Bylo příjemně teplo, přišlo spoustu dětí a rodičů a všichni si společně užili pohodový podvečer. Velké poděkování patří Zdeňku Kasperovi, který s dětmi v průběhu roku trpělivě cvičil, učil je novým dovednostem, ale i hrám, a připravoval pro děti spoustu akcí i výletů.

Soubor /2021-06-30-ukonceni-sokol-20.jpg Soubor /2021-06-30-ukonceni-sokol-08.jpg Soubor /2021-06-30-ukonceni-sokol-30.jpg další...
 

První svaté přijímání - 26.06.2021

V sobotu v podvečer se uskutečnilo v kostele Panny Marie Růžencové v Popovicích první svaté přijímání dětí z Podolí a Popovic. K prvnímu svatému přijímání přistoupily z Podolí Lucie Strnadová, Amélie Mikulová, Barbora Smetanová a Karolína Smetková. Foto: Dana Štěpánová

Soubor /2021-06-26-prijimani-popovice-42.jpg Soubor /2021-06-26-prijimani-popovice-15.jpg Soubor /2021-06-26-prijimani-popovice-46.jpg další...
 

Přípravka SK Podolí - závěrečný trénink s rodiči - 18.06.2021

Ačkoliv v letošním školním roce odehrála naše přípravka kvůli covidu jen 5 zápasů a měla omezený počet tréninků, tak fotbalová základna v Podolí se slušně rozrostla. Na konci sezony do ní chodilo téměř třicet dětí. I na závěrečném tréninku hrálo nakonec 24 dětí proti svým trenérům a rodičům. Velké poděkování patří Martinovi a Pavlovi Záchvějovým, kteří se dětem poctivě věnovali, chystali hřiště a poskytovali také další zázemí pro malé hráče.

Soubor /2021-06-18-zaverecny-fotbal-130.jpg Soubor /2021-06-18-zaverecny-fotbal-008.jpg Soubor /2021-06-18-zaverecny-fotbal-121.jpg další...
 

Výsledky fotosoutěže 2020 - 17.06.2021

Podolskou fotosoutěž roku 2020 vyhlásil výbor pro společenské události. Soutěžilo se celkem ve třech kategoriích. Porota ve složení Antonín Fornůsek, Jarmila Kasperová, Zdeněk Kasper, Iva Němečková a Stanislav Vitásek hodnotili celkem 70 fotografií od 13 autorů. Nejvíce zastoupená byla kategorie Kolem Podolí. První místo získala Dagmar Vacková za fotografie Duchovního a relaxačního areálu, druhé místo Aneta Juříková za fotografie Noční Podolí a třetí místo Jiří Vacek za fotografii Zimní Olšava. V kategorii Doba covidová porota udělila jen 2 ceny, první místo Dagmar Doleželové za fotografii Školka v době covidu a druhé místo Radce Míškové za fotografii Psům covid nevadí. V kategorii Nevšedně všední maličkosti zvítězila Jarmila Šáchová s fotografií Laděno do modré, druhé místo obsadil Miro Révay s fotografií s fotografií Pavučina a třetí místo patří Adélce Vackové za fotografie Ze zahrady. Všem výhercům blahopřejeme, děkujeme za účast a prosíme všechny, aby se nebáli fotit a své fotografické úspěchy posílali do obecní fotogalerie. Velké poděkování patří porotě, která si našla čas a vyhodnotila výsledky soutěže.

Soubor /07 2 NVM.JPG Soubor /09 1 NVM.JPG Soubor /04 3 NVM slunečnice.jpg další...
 

Představení knihy Podolí - Obec nad Olšavou - 13.06.2021

Obec Podolí oslavila v loňském roce 800 let své existence. U příležitosti významného výročí vydala monografii nazvanou Podolí, obec nad Olšavou. Koronavirová pandemie a opatření s ní spojená však neumožnily představit knihu veřejnosti nejen v jubilejním roce, ale také v prvních měsících roku letošního. Červnové rozvolnění využilo vedení obce k uspořádání slavnostního představení knihy spojeného s kulturním programem, jehož součástí bylo vystoupení místních dětí a mládeže, členek ženského pěveckého sboru Podolské Frišky nebo folkové kapely Děvčice. V neděli 13. června 2021 odpoledne se v areálu u Podolského ráje sešli nejen občané a rodáci obce, aby se s novou knihou seznámili, přítomna byla rovněž většina autorů jednotlivých kapitol knihy.
Na téměř 250 stranách se v ní zájemci mohou seznámit s dějinami obce zahrnujícími období počátku historie Slovanů, středověku a raného novověku i novodobé dějiny od vzniku občanské společnosti po roce 1848 do současnosti. Autoři historických kapitol, Luděk Galuška, Jiří Mitáček, Jiří Čoupek a Jana Rýpalová doprovodili své texty rozsáhlou obrazovou dokumentací. Stejně tak tomu je i v dalších kapitolách knihy, které se věnují stavebně-historickým památkám obce (Blanka Rašticová), podávají národopisný obraz Podolí (Marta Kondrová), dokumentují společenský a kulturní život obce v tradici a současnosti (Dagmar Doleželová, Štěpánka Míšková) a podrobně popisují přírodu a krajinu (Jaroslav Hrabec). Bohatá je také část obsahující přílohy ke knize, zájemci se z nich dozvědí počet obyvatel obce v různých letech, jejich zaměstnání a rozsah majetkové držby, seznamy pudmistrů, fojtů, starostů a dalších představitelů obce, jakož i duchovních správců či řídících učitelů a ředitelů školy. Opomenuti nebyli rovněž legionáři a občané padlí v obou světových válkách.
Kniha byla vydána za finanční podpory Ministerstva kultury České republiky a zájemci si ji mohou zakoupit na obecním úřadě. Cena je velmi příznivá, 300 Kč.

Soubor /2021-06-13-predstaveni-knihy-044.jpg Soubor /2021-06-13-predstaveni-knihy-076.jpg Soubor /2021-06-13-predstaveni-knihy-066.jpg další...
 

Fotbalové aktuality – TJ Popovice (žáci) – červen 2021 - 12.06.2021

Do konce dubna 2021 byla činnost TJ Popovice žáků kvůli proti epidemickým opatřením zastavena.
Díky sponzorskému daru firmy Stavebniny DEK byly zakoupeny nové dresy pro žáky.
Začátkem května jsme začali trénovat 2× týdně – středa a pátek. Na jaře jsme se dozvěděli o úspěchu naší žádostí o dotaci na mládežnický fotbal u Národní sportovní agentury v celkové výši cca 55 000,–Kč.
V první polovině měsíce června jsme odehráli dvě vítězná přátelská utkání s týmy Vlčnova 14:1 a Ujezdec/Orel 4:3. Dne 12. června proběhlo na hřišti v Popovicích ukončení fotbalové sezóny žáků. Počasí bylo sice proměnlivé, ale nakonec vše vyšlo dle našich představ. Zahráli jsme fotbal rodiče:žáci (6:7), hrál se stolní tenis a stolní fotbálek. Mladí fotbalisté byli opět oceněni upomínkovými předměty a diplomy. Výborné občerstvení bylo zajištěno.
V následujících dnech a týdnech nás čeká přátelský zápas doma s Hradčovicemi a v srpnu soustředění v penzionu Boďa v Horním Němčí. Žáci jsou přihlášeni do následující sezóny.
Chtěli bychom opět poděkovat hráčům za jejich aktivní přístup, rodičům za výbornou spolupráci a sponzorům (Kovokon s.r.o., Evektor-Aerotechnik, Obec Popovice a Stavebniny DEK) za podporu.

Mgr. Petr Kočíř, Tomáš Kuchař – trenéři žáků TJ Popovice, kde hrají také naši hráči z Podolí a od nové sezony sem přechází ještě další podolské posily

Soubor /Upomínkové předměty pro žáky TJ Popovice.jpg Soubor /Ukončení fotbalové sezóny žáků - TJ Popovice (2).jpg Soubor /Předání upomínkových předmětů - Marek Koval.jpg další...
 

Zálesácký závod zdatnosti a dětský den - 12.06.2021

Na přípravě letošního dětského dne a zálesáckého závodu zdatnosti se podílela jak sportovní komise obecního úřadu, tak sokolové. Zvlášť velký dík patří firmě Kovář plus s.r.o. Podolí, která dětem věnovala sponzorský dar v podobě špekáčků na opékání.
Přípravě jsme věnovali spoustu úsilí, aby akce proběhla co nejlépe. Bohužel, jak už to u letošních sokolských akcí bývá, naši práci opět zmařil déšť. Než se rozmístily kontroly na trasách, děti plnily připravené drobné soutěže. Ještě jsme stačili zavelet k nástupu závodníků a vysvětlit, jak bude závod probíhat, ale ke startu již nedošlo. Přišla bouřka s mohutným deštěm a zahnala všechny do úkrytu, odkud jsme sledovali, jak proudy vody zaplavují hřiště a les. Sladké odměny připravené k drobným soutěžím byly dětem rozdány, aby čekání na konec deště bylo příjemnější. Jakmile déšť ustal, část dětí odešla s rodiči domů. Ostatní zůstali a dali se do zametání louží na hřišti a rozdělání ohně na opékání špekáčků. Teplo ohně a opečené špekáčky dětem dodaly do těla novou energii a chuť něco dělat. I když bylo pod lanovkou hodně bláta a mokré lano povolilo, otestovali ti nejmenší odvahu ke zdolání lanovky. Kvůli průvěsu byl vyhlášen váhový limit 26 kg. Vyšší váhová kategorie měla smůlu. Jezdilo se až do druhé bouřky. Současně probíhala soutěž ve střelbě ze vzduchovky a i když se nehodnotila, posloužila jako dobrá zábava. Další déšť zahnal už i ty nejotrlejší domů.
Chtěl bych poděkovat sokolům, členům sportovní komise, pracovníkům obce i občanům, kteří pomáhali s uspořádáním této akce.
Zdeněk Kasper

Soubor /2021-06-12-detsky-den-04.jpg Soubor /2021-06-12-detsky-den-13.jpg Soubor /2021-06-12-detsky-den-21.jpg další...
 

Cyklotour Na kole dětem v Podolí - 04.06.2021

Po roce opět do Podolí dorazila cyklotour Josefa Zimovčáka Na kole dětem. Se starými známými, kteří už k nám s Pepou jezdí několik let, dorazilo přes na dvě stovky cyklistů. A setkání bylo opět velmi vřelé a příjemné.

Soubor /2021-06-04-na-kole-detem-066.jpg Soubor /2021-06-04-na-kole-detem-030.jpg Soubor /2021-06-04-na-kole-detem-039.jpg další...
 

Vycházka na hrad Brumov a Pulčinské skály - 29.05.2021

V sobotu 29. května 2021 malí sokolíci za doprovodu rodičů navštívili hrad Brumov. Prohlídli si nádvoří a zpřístupněné podzemí, kde se nacházela výstava o historii hradu. Po přesunu k Čertovým skalám děti absolvovaly 8 km dlouhou vycházku Pulčínskými skalami. Počasí moc nepřálo, občas přišla dešťová přeháňka, pak chvíli svítilo sluníčko, až se nakonec přeci jenom objevil Pulčín, kde cesta končila. Po občerstvení a vyhodnocení her se sokolská parta rozjela k domovu. Skupina čítala 23 osob.

Soubor /2021-05-29-pulcinske-skaly-31.jpg Soubor /2021-05-29-pulcinske-skaly-38.jpg Soubor /2021-05-29-pulcinske-skaly-34.jpg další...
 

Vycházka do Vizovických vrchů - 15.05.2021

Konečně se po dlouhé odmlce činnost Sokola pomalu vrací do starých kolejí. Začali jsme cvičit na fotbalovém hřišti a mohli vyrazit na první výpravu. Ta vedla po naučné stezce zvané Po hranici devíti katastrů, další naučná stezka nese jméno Hradčovsko – Drslavická. Děti po cestě hledaly a nakonec i našly poklad uherského krále Matyáše a hrály řadu drobných her. Trasu dlouhou 7,5 km zvládlo 9 dětí a 6 dospělých s přehledem. Děkujeme rodičům za odvoz dětí.

Soubor /2021-05-15-vizovicke-vrchy-14.jpg Soubor /2021-05-15-vizovicke-vrchy-16.jpg Soubor /2021-05-15-vizovicke-vrchy-09.jpg další...
 
« 1 2 3 4 »

Archiv: