Logo ROP

Duchovní a relaxační areál v Podolí mohl vzniknout v posledním kvartálu roku 2015 díky dotaci ve výši až 4,2 milionů z Evropského fondu pro regionální rozvoj, ROP Střední Morava, oblast podpory „Rozvoj venkova“, podoblast podpory „Fyzická revitalizace území“.

Areál se nachází před Kaplí sv. Ducha v prostoru, kde dříve býval areál chovatelů, a je chodníkem spojen s druhou částí – dětským hřištěm v ulici Záhumní.

Na dětském hřišti na Záhumní byly z bezpečnostního hlediska vyměněny nevyhovující asfaltové povrchy cestiček, obnovili jsme dopadovou plochu s gumovou obrubou, vyměnili jsme plot, schovaly se kontejnery na odpad do přístřešku, upravila se manipulační plocha před kontejnery, pořídili se lavičky a odpadkové koše, vysadili jsme nové stromy a květiny, které by měly kvést postupně od jara až do podzimu.

Dále byl vybudován a opraven chodník spojující dětské hřiště s areálem v okolí Kaple sv. Ducha a podél něj byl zasazen pás hortenzií.

Před domem chovatelů, který dříve patřil nejstaršímu slováckému tkadleci Janu Kroupovi, je plocha vydlážděna kamennou dlažbou, byl vysázen centrální strom – lípa, doplněný kruhovou lavičkou, byly zbudované a osázené zvýšené záhony s plochami na posezení. Zmenšení svahovitosti terénu bylo provedeno pomocí kruhových schodů, byly odstraněny betonové panely z přístupové cesty a místo nich byla zrealizována plocha ze zámkové dlažby pro příchozí ke kapli. Součástí byla opět výsadba zeleně.

Atmosféru areálu pak podtrhuje instalace dvou uměleckých kovářských skulptur, které pro nás vytvořil náš podolský umělecký kovář Víťa Bobčík. To, co ho inspirovalo, byl citát od italského filosofa a spisovatele Luciano de Crescenza: „Všichni jsme andělé pouze s jedním křídlem. A můžeme létat jen tehdy, objímáme-li jeden druhého.“


Fotografie z otevírání areálu 23. 12. 2015

Fotografie z výroby soch andělů v kovárně Víti Bobčíka v Podolí

Výstavba duchovního a relaxačního areálu

Všichni jsme andělé

Duchovní areál

Rezervace - Duchovní a relaxační areál

14. května 2022 - soukromá

Jaroslav Ježík | od 8:00 | do 22:00

29. června 2022 - schůze Sokolky HD

Věra Bočková | od 14:00 | do 22:00

15. listopadu 2022 - dětský bazar

Andrea Chmelová | od 8:00 | do 22:00

25. listopadu 2022 - ADVENTNÍ TVOŘENÍ

Jitka Raclavská | od 17:00

18. února 2023 - soukromá akce

P. Susa | od 08:00 | do 22:00

25. února 2023 - soukromá

Martin Rathouzký | od 10:00 | do 22:00

16. března 2023 - Zkouška královničky

Dagmar Vacková | od 17.30 | do 19.30

18. března 2023 - soukromá

Pavel Fairaizl | od 8:00 | do 24:00

23. března 2023 - Zkouška královničky

Dagmar Vacková | od 17.30

29. září 2023 - soukromá

Ema Pechová | od 10:00 | do 22:00

2. prosince 2023 - Soukromá akce

p. Hořínkova | od 08:00 | do 23:00

9. prosince 2023 - soukromá

Kryštofová Marie | od 8:00 | do 22:00

12. prosince 2023 - správní rada mikroregionu

J. Rýpalová | od 8:00 | do 12:00

7. března 2024 - Nosení létečka

Mikušková | od 17:00 | do 22:00 příprava

15. března 2024 - Nosení létečka

Mikušková | od 17:00 | do 22:00

20. dubna 2024 - Soukromá akce

Jana Ferencová | od 8:00 | do 24:00

4. května 2024 - Soukromá akce

Jana Ferencová | od 8:00 | do 24:00

15. července 2024 - Příměstský tábor

Mgr. Ivana Zůbková /DDM Šikula/ | od 8:00 | do 15:00

16. července 2024 - Příměstský tábor

Mgr. Ivana Zůbková /DDM Šikula/ | od 8:00 | do 15:00

17. července 2024 - Příměstský tábor

Mgr. Ivana Zůbková /DDM Šikula/ | od 8:00 | do 15:00

18. července 2024 - Příměstský tábor

Mgr. Ivana Zůbková /DDM Šikula/ | od 8:00 | do 15:00

19. července 2024 - Příměstský tábor

Mgr. Ivana Zůbková /DDM Šikula/ | od 8:00 | do 15:00

16. listopadu 2024 - soukromá

David Raclavský | od 8:00 | do 22:00

29. prosince 2024 - soukromá

Romana Němcová | od 8:00 | do 22:00