Fotogalerie - rok 2011

Piknik maminek - 31.05.2011

V úterý dopoledne proběhl v areálu dětského hřiště podolské mateřské školy piknik pro maminky a jejich ratolesti, který připravila kulturně-společenská komise společně s Místní knihovnou. Cílem akce bylo seznámení maminek, které jsou s dětmi na mateřské dovolené, často se v ulicích potkávají s kočárkem, avšak ne všechny se navzájem znají a dají jen tak do řeči. Děti i maminky si pochutnaly na zdravé a vyvážené pozdní snídani, poslechly si novinky z místní knihovny, dověděly se o připravovaných akcích pro děti a hlavně dostaly příležitost navzájem se v příjemném a neformálním prostředí poznat.

Soubor foto (1).jpg Soubor /foto (74).jpg Soubor /foto (51).jpg další...
 

Nebezpečný odpad - 30.05.2011

Děkujeme všem občanům, kteří si uvědomují, že nebezpečný odpad patří do sběrných dvorů, nikoliv do směsného odpadu či ještě hůře, do přírody kolem nás. Je dobře, že je kolem nás tolik uvědomělých lidí, kteří s odpady nakládají uvážlivě.

Soubor /foto (3).jpg Soubor /foto (4).jpg Soubor /foto (10).jpg další...
 

Sbírka oděvů - 25.05.2011

Sbírka pro Diakonii Broumov. Děkujeme všem občanům, kteří se zapojili do sbírky pro potřebné. Vždyť každému z nás se v životě může obrátit pomyslná karta.

Soubor /foto (3).jpg Soubor /foto (4).jpg Soubor /foto (2).jpg další...
 

Eko přednáška - 18.05.2011

Žijeme s přírodou, děláme to pro sebe… To je hlavní slogan EKO-programu obce Podolí. Jedním z témat v rámci snahy Obce Podolí o trvale udržitelný rozvoj je také třídění odpadů, které bylo hlavní náplní květnové přednášky. Díky hostům ze společnosti Rumpold a Ekokom jsme se dozvěděli spoustu zajímavostí o tom, jak správně nakládat s odpady v obci a jak se chovat co nejšetrněji k životnímu prostředí okolo nás.

Soubor /foto (18).jpg Soubor /foto (19).jpg Soubor /foto (3).jpg další...
 

Sportovní grant - 08.05.2011

Díky Nadaci Děti-kultura-sport se nám podařilo získat dotace na podporu sportovních aktivit v obci: Hravé cvičení pro rodiče s dětmi a na revitalizaci hřiště na Záhumní.

Soubor /foto (3).jpg Soubor /foto (4).jpg Soubor /foto (6).jpg další...
 

Úklid studánky na Popovsku - 07.05.2011

I když se sobotního úklidu studánky zúčastnila jen hrstka nadšenců, podařilo se okolí uklidit tak, aby se opět mohla stát cílem procházek nás všech. Zajděte si ke studánce poslechnout žabí koncert a prohlédnout si faunu, která se zde nachází…

Soubor /foto (18).jpg Soubor /foto (19).jpg Soubor /foto (21).jpg další...
 

Stavění Máje - 29.04.2011

Májové posezení patří v obci již tradičně k oblílbeným akcím.

Soubor /foto (18).jpg Soubor /foto (19).jpg Soubor /foto (21).jpg další...
 

Velikonoční hrkání - 21.04.2011

Malí hrkači v krojích během čtvrtečního dopoledne připomněli místním zvyk, že v převelikonoční době, kdy odletí zvony do Říma, udávají čas ve vesnici kluci. Za doprovodu ostatních dětí – nejenom z MŠ – tak během obchůzky nejenom hrkali, ale také zazpívali několik jarních písniček a rozdali přihlížejícím Velikonoční přáníčka.

Soubor /foto (18).jpg Soubor /foto (19).jpg Soubor /foto (21).jpg další...
 

Jízda zručnosti - 16.04.2011

Duben je měsíc bezpečnosti, a proto jsme ve spolupráci s Koordinačním centrem BESIPu připravili pro děti Jízdu zručnost. Na hřišti na Záhumní děti prošly kontrolou technického stavu kol, udělaly testy dopravních znalostí a hlavně se pokusily uspět v dovednostní jízdě. Velkým lákadlem pak byly také šlapací autíčka. Kromě jiného děti také malovaly křídami skákací panáky, pletly Velikonoční žily a nakonec si opekly špekáčky.

Soubor /foto (51).jpg Soubor /foto (18).jpg Soubor /foto (19).jpg další...
 

Košt slivovice - 09.04.2011

Na třicet slivovic se sešlo na letošním koštu a vybrat tu nejlepší bylo samozřejmě opět velmi těžké. Vítězi se stali:

  1. místo Karel Křivák
  2. místo Richard Boček (Popovice)
  3. místo Miroslav Pešl (Vlčnov)

O dobrou atmosféru podvečera se postarala folková kapela Děvčice.

Soubor /foto (18).jpg Soubor /foto (19).jpg Soubor /foto (3).jpg další...
 
« 1 2 3 4 5 6 »

Archiv: