Svěcení Křížové cesty v Kapli sv. Ducha - 09.02.2011

Novou křížovou cestu v Kapli svatého Ducha posvětili P. Radim Kuchař a O. Bedřich Jagoš.