Družba ZŠ a MŠ Častkovce - přivítání MŠ na obecním úřadě v Podolí - 20.11.2015

Slovenská ZŠ a MŠ Častkovce od školního roku 2015–2016 navázala družební spolupráci se ZŠ a MŠ Podolí. První společné setkání se uskutečnilo v pátek 20. listopadu 2015, kdy děti ze Slovenska přijely podívat na návštěvu do Podolí. Děti navštívily nejdříve Základní školu, kde školáci zůstali se svými vrstevníky a děti z mateřské školky šly pozdravit paní starostku Janu Rýpalovou a místostarostku Jarmilu Kasperovou na obecní úřad. Po představení se a krátkém povídání se děti už moc těšily za kamarády do mateřské školky, kde společně strávily zbytek – bohužel velmi krátkého – společného dopoledne. Děti z Podolí se na oplátku těší na návštěvu Slovenska a malebné obce Častkovce na jaře příštího roku. Více info o slovenské škole najdete zde: http://zscastkovce.edupage.org/.