Gymnastický kroužek pro dívky ve věku 6 - 11 let - 7.12.2015

28. října 2015 začalo ve školní tělocvičně pod vedením Věry Kolkové a Zdeňka Kaspera cvičení žákyň. Zatím se učíme základní gymnastické dovednosti: kotouly, hvězdice, přeskok přes kozu a švédskou bednu. Také cvičíme na malé trampolíně a samozřejmě na závěr hodiny hrajeme míčové hry. Zatím je nás jenom pět. Takže kdo máte rádi pohyb, přijďte mezi nás. Cvičíme každé pondělí od 16:00 do 17:00 hodin. Členský příspěvek pro děti je 100 Kč za kalendářní rok. Těšíme se na vás.