Svatodušní pouť v kapli Sv. Ducha - 15.05.2016

Po slavnostní mši v kapli děti vypustily holubice a za doprovodu CM Čardáš zazpívaly domácí sbory Podolské Frišky a Podolští Sekáči.