Obnova sportovního hřiště na Záhummí - průběh prací - 8.8.2022

V srpnu jsme zdárně ukončili obnovu sportovního hřiště na Záhumní.
Nejdříve firma odstranila vše, co odstranit šlo, konstrukce na koše, oplocení. Poté byl vybagrován celý asfaltový povrch. Následně firma začala s budováním úplně nového hřiště. Nejdříve byly uloženy drenáže k odvodu dešťové vody, se zaústěním do vsakovací rýhy. Práce pokračovaly zabetonováním obrub a pří- pravou pro oplocení hřiště. Další práce spočívaly v úpravách povrchu a vrstvení štěrků o různých velikostech a pokládka speciálního podkladního betonu. Nakonec byla celá plocha pokryta umělým povrchem, na který byly namalovány čáry hřišť, nainstalováno oplocení, sloupky se sítí, stojany na basketbalové koše a branky dvou velikostí. U vchodu na hřiště je úložný prostor ve tvaru lavičky pro uložení sítě a míčů. Na hřišti je možné hrát různé míčové hry jako basketbal, volejbal, florbal, fotbal, nohejbal a také badminton.
Hřiště je veřejně přístupné.
Stavba sportovního hřiště vyšla na 2.760.000,– Kč. Obci se podařila získat dotace z Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 1.500.000,– Kč.