Slavnosti vína a otevřený památek v Uherském Hradišti - 10.9.2022

Každoročně druhý víkend v září ožívá Uherské Hradiště Slavnostmi vína a otevřených památek. Letos se uskutečnil již 19. ročník. Slavnosti začínají v sobotu krojovým průvodem, kterého se za Podolí zúčastnilo 35 krojovaných. Naše obec se účastní slavností společně s ostatními obcemi Mikroregionu Dolní Poolšaví. Na letošní slavnosti nebyla nijak příznivá prognóza počasí, ale nakonec se počasí umoudřilo a sobotu provázelo krásné slunečné počasí. Součástí slavností jsou i Muzikantské lodě. Loď Morava pluje po řece stejného názvu a návštěvníkům na ní hraje v sobotu i neděli folková kapela Děvčice z Podolí. Letos jsme také zaregistrovali vystoupení Dívčího saxofonového orchestru z Luhačovic, se kterým vystupuje i naše občanka Jindřiška Švachová. V neděli pak Podolí zastupovala na Slavnostech vína Ina Ferencová. Na odpolední krojové přehlídce reprezentovala Podolí a zvyk nosení létečka, od tří hodin pak vystupovala také jako jedna z nejlepších zpěváčků do deseti let ze soutěže Zazpívej slavíčku.