Hody s právem v Podolí - neděle - 15.10.2023

Nedělní hodový program pokračoval hodovou mší v Kapli svatého Ducha, které se zúčastnila nejenom chasa, ale zazpívala také schola z Podolí. Po obědě se chasa za doprovodu CM Liša vydala na obchůzku po Podolí. Kromě toho bylo možné také navštívit kolotoče v Mlýnské zahradě či výstavu obrazů Františka Šoustala v galerii Podolského ráje.