Stavba Kaple Svatého Ducha v Podolí

Základní kámen Kaple posvětil 21. 5. 1995 papež Jan Pavel II. při své kanonizační návštěvě v Olomouci. Občanské sdružení pro výstavbu Kaple Svatého Ducha bylo zaregistrováno na Ministerstvu Vnitra 8. 8. 1997 s cílem získat prostředky na stavbu Kaple. Sdružení mělo v té době 13 členů. Budovu i vnitřní vybavení Kaple navrhl Ing. arch Zajíček z Olomouce. Spolutvůrcem projektu byl také Ing. arch Černoušek, předseda umělecké komise Arcibiskupství Olomouckého. Výběrové řízení na stavbu získalo PSJ Slovácko Kunovice a započala se v únoru 1998. Hrubá stavba bez zastřešení stála cca. 2,2 mil Kč. V roce 1999 se nepodařilo získat dostatek finančních prostředků, a proto se ve stavbě nepokračovalo. V roce 2004 byly zhotoveny vnitřní omítky, zateplení střešní konstrukce, bylo vypalubkováno 280 m2 stropu a byly provedeny přípravné práce a úpravy okolního terénu. Kaple byla po 9 letech stavby dokončena v roce 2006 a slavnostně vysvěcena biskupem Josefem Hrdličkou v neděli 29. 10. 2006.