Videogalerie

18. 03. 2023 - Vycházka Sokolů na 20. Josefský pochod okolo Hlubočku

Sobotní slunečné počasí uprostřed března doslova vylákalo rekordních téměř 400 účastníků na tradiční Josefský pochod okolo Hlubočku. Z Podolí vyrazilo celkem 25 malých i velký Sokolů. Vyšli z hospody U Slezáčků v Míkovicích směrem k přehradě, okolo nových tůní k Hranečníku katastrů Míkovic a Hluku, podél Lichtejnštejnových kamenů k Hlucké bůdě a pak zpět kolem Holmesovy lavičky do kulturního domu. Tam organizátoři přichystali výborné občerstvení, které všem přišlo vhod. Po cestě děti hrály několik her, které pro ně vymyslel Zdenek Kasper a starší Sokolové na trase potkali spoustu známých nejen z Míkovic, ale také z Popovic, Kunovic, Uherského Hradiště i z dalších okolních obcí.

 

16. 03. 2023 - Zkouška na královničky

Po tříleté odmlce způsobené kovidem se děvčátka z Podolí opět sešla, aby se společně připravila na nosení létečka, které proběhne v Podolí na smrtnou neděli, tj. 26. 3. 2023. Na první zkoušce se holky naučily tradiční písničku Stála panenka Maria a začaly si připravovat ozdoby na létečka.

 

05. 02. 2023 - Hromniční koncert chval a díků - Kaple sv. Ducha v Podolí

V neděli 5. února 2023 od 16 hodin uspořádal Spolek kaple Sv. Ducha a schola z Podolí hromniční koncert chval a díků.

 

20. 01. 2023 - 3. obecní ples v Podolí

Naposledy v roce 2020 se konal v Podolí obecní ples, kdy následující roky veškerou zábavu přerušil covid. Letos jsme se tedy potřetí sešli ve zdraví na III. obecním plese v nově zrekonstruovaném kulturním domě. K tanci i poslechu hrála skupina Kasanova, všichni mohli potěšit oko při vystoupeních břišních tanečnic, na návštěvníky čekal fotokoutek i velmi bohatá tombola! Velké díky patří všem sponzorům, kteří tombolu podpořili. Nutno říct, že ples se jako vždy velmi vydařil.

 

08. 01. 2023 - Svátek Křtu Páně v kapli Sv. Ducha v Podolí

Scholový sbor z Podolí při nedělní mši v kapli Svatého Ducha u příležitosti svátku Křtu Páně.

 

07. 01. 2023 - Tříkrálová sbírka v Podolí

V sobotu dopoledne prošlo 5 skupinek koledníků s doprovodem Podolí, aby přinesli do domovů radost a Boží požehnání. Zároveň při koledě vybírali peníze do Tříkrálové sbírky Charity. Letos se v Podolí ve sbírce vybralo rekordních 35 112 Kč (2022: 28 555 Kč; 2021: koledníci nechodili z důvodu kovidové epidemie; 2020: 28 268 Kč; 2019: 26 137 Kč; 2018: 27 507 Kč; 2017: 25 688; 2016: 22 631 Kč). Všem dárcům, koledníkům i doprovodu děkujeme.

 
« 1 2 3 »

Archiv: