Videogalerie

10. 11. 2008 - Slovácké hody

V roce 2008 se nanašli v obci stárci, proto na pomoc přišel Klub dobré pohody. Chasa v dědině vyzvedla hospodářa Františka Doležela a hospodyňu Ludmilu Tichoňovou, kteří pak u starosty vyžádali hodové právo a to potom chase předali, aby se hodové zvyky mohly konat tak jako obvykle.

 

Archiv: