Videogalerie

08. 12. 2012 - Mikulášská beseda u cimbálu

Již 18. sokolská beseda u cimbálu se opět nesla v rodinném a veselém duchu. Ve vánočním pásmu se představily Podolské Frišky a děti, zábavu rozproudil Popovský Hopsák se svojí humornou popletenou pohádkou z pera Jitky Novákové a o zábavu se již tradičně postarala bohatá tombola a hlavně hudební doprovod Mladých Burčáků.

 

07. 12. 2012 - Mikulášské zpívání u stromečku

Také letos se nejenom děti sešly v kulturním domě, aby si za doprovodu paní ředitelky školy, Heleny Jančářové a paní učitelek ze školky, zazpívaly u vánočního stromečku. Některé děti dokonce společný zpěv doprovodily na další hudební nástroje. Poté již přišel Mikuláš s andělem a se třemi čerty a hodným dětem rozdali za odměnu balíčky s dobrotami.

 

27. 10. 2012 - Biřmování v Popovicích

Dlouhých 35 let proběhlo od posledního biřmování ve farnosti Popovice. Za přítomnosti biskupa Josefa tak bylo v Popovicích kromě biřmovanců z okolních farností a z Popovic biřmováno také 6 mladých věřících z Podolí. Autorem videa je Libor Malina ml.

 

23. 10. 2012 - Hravé cviční pro rodiče a děti

Od října 2012 opět začal v Podolí podzimní cyklus cvičení pro rodiče a děti od 1–4 let pod vedením velmi zkušené a dětmi oblíbené cvičitelky, paní Jitky Králíkové. Děti střídají množství aktivit a trénují různé dovednosti – učí se básničky a písničky, trénují držení rovnováhy, obratnost, mrštnost, pozornost a nově také hrají na hudební nástroje.

 

20. 10. 2012 - Hodové slavnosti v Podolí - odpolední program Život s písničků

Na návsi u Obecního úřadu se za doprovodu CM Čardáš představila osmdesátka krojovaných v hodinovém odpoledním programu Život s písničkú. Vystoupili: děti ze ZŠ a MŠ, děcka z Podolí, Vojta a Radka Ondrejkovi, Ženský pěvecký sborek Podolské Frišky a další tanečníci a zpěváci.

 

20. 10. 2012 - Hodové slavnosti v Podolí...po dědině

Ačkoliv se v Podolí již druhý rok za sebou nedala dohromady hodová chasa, i přesto jsme si připomněli tradice našich předků, našli jsme si důvod společně se sejít v ulicích Podolí a prožili jsme krásné slunečné sváteční odpoledne. Po hodové mši v Kapli svatého Ducha se vydala čtyřicítka krojovaných k místostarostovi a starostovi obce. Na návsi u Obecního úřadu se pak připojilo dalších více jak čtyřicet dětí a všichni vystoupili na „podolském náměstí“ v hodinovém odpoledním programu Život s písničkú.

 

16. 06. 2012 - Vítání občánků

Podolí přivítalo do svých řad další nová miminka. Jsou jimi Eunika Hrdinková, Matěj Raclavský, Lukáš Lenhart, Amelie Mikulová a Lucie Strnadová.

 

09. 06. 2012 - Sportovní dětský den

Další z velmi vydařených akcí pro celou rodinu proběhla tentokrát pod taktovkou fotbalového klubu TJ Podolí, Občanského sdružení Podolané a sportovní komise Obce Podolí. Děti i dospělí si prošli několika stanovišťmi se sportovními úkoly, mohly se svézt terénním autem, které pro děti zajistila firma AZ Toral, děti si hrály s obřími bublinami a také si mohly nechat na obličej namalovat obrázky. Děti dostaly od pořadatelů občerstvení a také dospělí se mohli občerstvit ve zbrusu novém sportovním a klubovém zázemí, které díky dotaci získané v loňském roce fotbalový klub TJ Podolí zkonstruoval na začátku letošního roku. Po sportovních disciplínách také proběhlo fotbalové utkání podolských fotbalových nadšenců a jejich chuť zahrát si nezkazil ani déšť, který nás na konci sportovního dne přepadl.

 

27. 05. 2012 - Svatodušní poutní slavnost v Kapli svatého ducha v Podolí

Tradiční svatodušní poutní slavnost se konala také letos. Na mši dorazilo hned několik dětí v krojích. Po mši následovalo vypouštění holubic a k příjemné náladě zahrála také cimbálová muzika.

 

17. 02. 2012 - Fašanková obchůzka dětí

Fašanková obchůzka se konala pod taktovkou dětí z MŠ a ZŠ Podolí.I když počasí zrovna malým fašančářům nepřálo, i tak byla nálada výborná a po vesnici se vydalo přes čtyřicet masek. Překvapením dne pak byl nadějný muzikant – František Ševeček, který doprovázel rozšafné maškary svou hrou na trumpetu.

 
« 1 2 »

Archiv: