Videogalerie

29. 12. 2013 - Vánoční koncert v Kapli svatého Ducha

Po dvou letech zavítal do Kaple svatého Ducha v Podolí opět Chrámový sbor z Blatničky pod vedením Františka Pančíka za doprovodu jeho syna Davida Pančíka.

 

07. 12. 2013 - 19. Mikulášská beseda u cimbálu

Již 19. Miulášská beseda u cimbálu se nesla pod taktovkou ČOS Sokol Podolí. Ani letos nechyběla CM Mladí Burčáci, bohatá tombola a vážné i rozverné čertovské vystoupení Podolských Frišek a malých Friščat.

 

06. 12. 2013 - Mikulášské zpívání u stromečku

I letos se sešlo více než šedesát dětí, aby si zazpívaly za doprovodu paní učitelky Moniky Mitanové u vánočního stromečku. A co především, aby se setkaly s Mikulášem a jeho družinou, kteří pro děti přinesli sladkou nadílku.

 

24. 11. 2013 - Beseda s důchodci

Tradiční beseda s důchodci se i letos nesla v příjemné atmosféře hned s několika překvapeními. Nejdříve v kulturním programu vystoupily děti z mateřské školky, poté na trumpetu zahrál František Ševeček, na flétnu Alan Ferenec, zazpívaly a zatancovaly Podolské Frišky, které s sebou přivedly dalších 16 malých zpěváčků a tanečníků. Překvapením pak bylo vystoupení místostarosty obce, pana Ing. Hastíka, který zahrál několik skladeb na klarinet. Senioři také dostali drobný dárek v podobě svítících andělíčků a po dobré večeři se všichni u vína dobře bavili při kapele Pohoda z Hluku. Na závěr pak všechny překvapilo vystoupení zastupitelů s písničkou Když jsem šel z Hradišťa za klarinetního doprovodu místostarosty.

 

16. 11. 2013 - Zvěřinové speciality a vystoupení Folklorní kapely Děvčice

Letos si příznivci kulinářský specialit z vařečky starosty Miroslava Křižky a zástupce sportovní komise Mirka Kryštofa nejenom pochutnali na dančím a kančím mase, ale mohli si vychutnat také nádherný kulturní zážitek v podobě koncertu Folklorní kapely Děvčice pod vedením Radky Ondrejkové.

 

10. 11. 2013 - Vítání občánků

Mezi občany Podolí byli slavnostně přivítání: Tomáš Vacek, Erika Nová, Beáta Stašková, Filip Pavlík, Ina Ferencová, Jakub Koníček a Aneta Gálová.

 

30. 10. 2013 - Halloween

V týdnu před Halloweenem jsme i v ulicích Podolí mohli potkat strašidla, která si šla koledovat o nějakou sladkost. Proč ne…

 

19. 10. 2013 - Hodové slavnosti

Letos se již třetí rok po sobě nedala dohromady hodová chasa. Ale i tak jsme si připomněli tradice našich předků, našli jsme si důvod společně se sejít v ulicích Podolí a prožili jsme krásné slunečné, i když trošku chladnější sváteční odpoledne. Po hodové mši v Kapli svatého Ducha se vydali krojovaní v čele s Ženským pěveckým sborkem Podolské Frišky do ulic Podolí. Po krátké obchůzce přes Pocestí a Záhumní pak na návsi u Obecního úřadu proběhl téměř hodinový odpolední program „O dětech a rodičích“ za doprovodu CM Čardáš s primáškou Petrou Jakšíkovou. V něm se vystřídala šedesátka účinkujících: děti ze ZŠ a MŠ, Ženský pěvecký sborek Podolské Frišky a další děti z Podolí, jejichž nácvik si vzaly na starost právě Podolské Frišky.

 

09. 09. 2013 - Slavnosti vína v Uherském Hradišti

Necelá třicítka krojovaných v září 2013 reprezentovala Obec Podolí na Slavnostech vína v Uherském Hradišti. Po krojovém průvodu pak na stanovišti Mikroregionu Dolní Poolšaví před Obchodní akademií vystoupil Ženský pěvecký sborek Podolské Frišky, solově zazpívala Emmička Révay a zatancovaly děti z Podolí.

 

06. 06. 2013 - Pasování předškoláků na školáky a zahradní slavnost - MŠ Podolí

I když počasí bylo vrtkavé, letošní pasování předškoláků na školáky se vydařilo. Ze školky odchází 10 předškoláků, kteří dostali hezké dárky na cestu do školy, zazpívali a řekli básničky ostatním hostům slavnosti a pak už se všichni vrhli na společné tancování, opékání špekáčků a na dobroty, které přichystaly maminky.

 
« 1 2 »

Archiv: