Videogalerie

24. 12. 2015 - Půlnoční mše v Kapli sv. Ducha

K půlnoční mši, která se podruhé konala v Kapli sv. Ducha v Podolí, patří neodmyslitelně vánoční koledy. Ty si účastníci mše mohli také letos vyslechnout v podání Podolských Sekáčů, Podolských Frišek a na trumpetu zahrál také František Ševeček.

 

23. 12. 2015 - Slavnostní otevírání duchovně-relaxačního areálu

Nový duchovně-relaxační areál v Podolí mohl vzniknout v posledním kvartálu roku 2015 díky dotaci ve výši 4,2 milionů z Evropského fondu pro regionální rozvoj, ROP Střední Morava, oblast podpory „Rozvoj venkova“, podoblast podpory „Fyzická revitalizace území“.
V části na dětském hřišti na Záhumní jsme vyměnili z bezpečnostního hlediska nevyhovující asfaltové povrchy cestiček, obnovili jsme dopadovou plochu s gumovou obrubou, vyměnili jsme plot, schovaly se kontejnery na odpad do přístřešku, upravila se manipulační plocha před kontejnery, pořídili se lavičky a odpadkové koše, vysadili jsme nové stromy a květiny, které by měly kvést postupně od jara až do podzimu.
Dále byl vybudován a opraven chodník spojující dětské hřiště s areálem v okolí Kaple sv. Ducha a podél něj byl zasazen pás hortenzií.
Před domem chovatelů, který dříve patřil nejstaršímu slováckému tkadleci Janu Kroupovi, je plocha vydlážděna kamennou dlažbou, byl vysázen centrální strom – lípa, doplněný kruhovou lavičkou, byly zbudované a osázené zvýšené záhony s plochami na posezení. Zmenšení svahovitosti terénu bylo provedeno pomocí kruhových schodů, byly odstraněny betonové panely z přístupové cesty a místo nich byla zrealizována plocha ze zámkové dlažby pro příchozí ke kapli. Součátí byla opět výsadba zeleně. Atmosféru arálu pak podrhuje instalace dvou uměleckých kovářských skulptur, které pro nás vytvořil náš podolský umělecký kovář Víťa Bobčík. To, co ho inspirovalo, byl citát od italského filosofa a spisovatele Luciano de Crescenza: „Všichni jsme andělé pouze s jedním křídlem. A můžeme létat jen tehdy, objímáme-li jeden druhého.“

 

16. 12. 2015 - Vánoční besídka mateřské školy v Podolí

Vánoční besídku pro rodiče a přátele školky s dětmi nacvičily paní učitelky Adélka Juráková a Magda Molnárová.

 

06. 12. 2015 - 21. Sokolská Mikulášská beseda u cimbálu

Již po 16. vytvořila CM Mladí Burčáci s primášem Zdeňou Staškem skvělou atmosféru v podolském kulturním domě. Do adventní pohody navnadily přítomné Podolské Frišky ve dvou blocích: vánočních písní a také v humorném andělském pásmu. A nechyběla ani tradičně bohatá tombola.

 

21. 11. 2015 - Děvčice oslavily 10 let od svého vzniku - Reportáž TVS

Folková kapela Děvčice s kapelnicí Radkou Ondrejkovou z Podolí oslavila v sobotu 21. 11. 2015 již 10 let od svého vzniku a zároveň pokřtila své druhé CD složené z písní autorské dvojice Radka a Josef Ondrejkovi.

 

20. 11. 2015 - Přivítání dětí z družební ZŠ a MŠ Častkovce na obecním úřadě v Podolí

Slovenská ZŠ a MŠ Častkovce od školního roku 2015–2016 navázala družební spolupráci se ZŠ a MŠ Podolí. První společné setkání se uskutečnilo v pátek 20. listopadu 2015, kdy děti ze Slovenska přijely podívat na návštěvu do Podolí. Děti navštívily nejdříve Základní školu, kde školáci zůstali se svými vrstevníky a děti z mateřské školky šly pozdravit paní starostku Janu Rýpalovou a místostarostku Jarmilu Kasperovou na obecní úřad. Po představení se a krátkém povídání se děti už moc těšily za kamarády do mateřské školky, kde společně strávily zbytek – bohužel velmi krátkého – společného dopoledne. Děti z Podolí se na oplátku těší na návštěvu Slovenska a malebné obce Častkovce na jaře příštího roku. Více info o slovenské škole najdete zde: http://zscastkovce.edupage.org/.

 

13. 11. 2015 - Tůně a mokřady v Podolí - Prezentace projektu

Ve dnech 11. – 13. listopadu 2015 se konala na Velehradě Národní konference Venkov pod záštitou ministra zemědělství Mariana Jurečky a hejtmana Zlínského kraje Stanislava Mišáka. Téma koference bylo Půda – jako nejcennější dar. V rámci nabitého programu byl vyčleněn čas také pro Podolí, které zde prezentovalo svůj projekt Tůní a mokřadů a šetrného využívání půdy v okolí mokřadů soukromým zemědělscem Josefem Fikselem. Podolí na konferenci reprezentovali: starostka Jana Rýpalová, místostarostka Jarmila Kasperová, předseda komise životního prostředí Pavel Podškubka a hydrolog Jiří Trávníček. Odborníci také osobně absolvovali exkurzi kolem našich mokřadů a celý projekt sklidil velký úspěch. Na prezentaci z konference se máte možnost nyní podívat i vy.

 

26. 10. 2015 - Hymna podolských fotbalistů - 60. léta - František Ševeček

Vzpomínání Františka Ševečka na hymnu podolských fotbalistů, kterou zpívávali v 60. letech.

 

17. 10. 2015 - Hody v Podolí - Reportáž TV Slovácko

 

17. 10. 2015 - Hody v Podolí - Kaple sv. Ducha a průvod po dědině

Závěrečná píseň po hodové mši v Kapli sv. Ducha v Podolí v podání Podolských Frišek a Friščat. Zpívání sborů před Kaplí a také krátká hodová obchůzka se zastávkou u místostarostky Jarky Kasperové.

 
« 1 2 3 4 »

Archiv: