Videogalerie

30. 03. 2024 - Velikonoční hrkání v Podolí - 28. -30. 3. 2024

Na Zelený čtvrtek v 18 hodin vyrazili poprvé kluci s tragači, hrkači, klepači a řehtačkami do ulic Podolí, aby nahradili zvony, které odletěly do Říma. Na velký pátek pak 3 x obešli celé Podolí a byli moc rádi, když se na ně Podolané vyšli podívat před dům nebo jim zamávali z okna. Naposledy do ulic Podolí vyrazili na Bílou sobotu 30. 3. 2024 ve 12 hodin, kdy si za svoji namáhavou třídenní službu zasloužili odměnu, jak sladkou, tak také dostali nějaké koruny, z nichž část bude věnována na potřeby a provoz kaple Sv. Ducha.

 

17. 03. 2024 - Nosení létečka aneb královničky v Podolí

Tradičně na smrtnou neděli, tedy 14 před Velikonoci, obchází děvčátka do 12 let Podolí s létečkem – tedy borovicovou větvičkou nazdobenou vyfouknutými vajíčky, papírovými a krepovými kvítky a fáborkami. Letos Podolí obešlo 19 holčiček, aby do domácností donesly jaro.

 

07. 03. 2024 - První zkouška na královničky

Velikonoce s pomalu blíží a s ním v Podolí také zvyk nosení létečka, neboli královničky. Děvčátka ve věku do 12 let se sešla k první zkoušce, aby se naučila starodávnou písničku Stála panenka Maria, připravily si krepové a papírové kvítky, fáborky a další ozdoby na borovicové větvičky – létečka, se kterými budou na smrtnou neděli, tedy 17. března dopoledne obcházet Podolí, aby do domácností přinesla nové létečko.

 

19. 01. 2024 - 4. obecní ples Podolí

4. Obecní ples je za námi a byl více než skvělý! K tanci hrála výborná kapela Kasanova, vystoupila břišní tanečníce, o chutné občerstvení se postarali manželé Snopkovi a tombola byla již tradičně bohatá. Děkujeme všem sponzorům za podporu jak věcnými, tak finančními dary.

 

06. 01. 2024 - Tříkrálová sbírka v Podolí

Také v letošním roce se obec Podolí zapojila do Tříkrálové sbírky. I když v deštivém počasí, přesto se 6 skupinek dětí s doprovodem vydalo napříč Podolím, aby pomohly vybrat peníze v rámci sbírky Charity na pomoc potřebným. Děkujeme všem, kteří koledníkům otevřeli své domovy i svá srdce. Ve Tříkrálové sbírce se v Podolí v roce 2024 vybralo 33 794 Kč (2023: 35 112 Kč; 2022: 28 555 Kč; 2021: koledníci nechodili z důvodu kovidové epidemie; 2020: 28 268 Kč; 2019: 26 137 Kč; 2018: 27 507 Kč; 2017: 25 688; 2016: 22 631 Kč).

 

Archiv: