Videogalerie

26. 12. 2011 - Vánoční koncert v Kapli sv. Ducha

Úžasný vánoční koncert chrámového sboru z Blatničky pod vedením Františka Pančíka, na varhany hrál David Pančík. Nádhera, která pohladila po duši.
Doporučujeme vyčkat až do konce videa, jako přídavek nádherný kus, po kterém se snad nikomu nechtělo jít domů.

Program koncertu:
František Xaver Brixi (1732–1771) – Pastorela C dur
Josef Schreier (1718– ?) – Missa Pastoralis (in C Boemica)
Anonym – Hledání noclehu
Karel Bříza (1926–2001) – Co se tak svítí v Betlémě
Jan Křtitel Kuchař (1751–1829) – Pastorela D dur
Adam Michna z Otradovic (1600–1676) – Vánoční vinšovaná pošta
František Xaver Thuri (1939– ) – Pastorela F dur (Hvězda jasná)
Lidové koledy – Veselé vánoční hody, Tichá noc, Narodil se Kristus Pán
Josef Seger (1716–1782) – Christus nobis natus est

Osmnáctičlenný smíšený sbor nacvičoval program od září. Hlavní část programu, Missa Pastoralis in C boemica od Josefa Schreiera je tzv. pastýřskou mší s ryze moravskou melodikou. Základem mše jsou pastorely, což jsou drobné scénky s pastýřskými náměty. Střídají se zpěvy v jazyce českém, latinském a ve valašském nářečí. Vyjadřují spontánní radost pastýřů z narození Páně. V době vzniku kolem r. 1755 – 1760 a po dobu více než sto následujících let byla tato mše velmi populární. Hrála se ve venkovských kostelech po celé Moravě, hráli ji i v Čechách, ale také na území dnešního Polska a v Uhrách. Pak upadla na dlouhou dobu v zapomenutí.

 

15. 12. 2011 - Soutěž o nejlepší českou školu - Podolí u Uherského Hradiště

Naše základní škola v Podolí je zajímavá tím, že je malá, milá, že jsou v ní učitelky plné nápadů a skvělé děti. Vztahy jsou téměř rodinné, vše se řeší domluvou a vztahy jsou založeny na vzájemné důvěře. Nemáme každou třídu vybavenou interaktivní tabulí a počítače pro každého žáka, ale máme krásnou útulnou školu s voňavou školní zahradou… Této zahradě a jablíčkám, které zde rostou, jsme věnovali jeden projektový den, kdy přijeli natáčet z České televize. Během projektového dne s tématem „Na svatého Matouše, každý jablko rád okouše“ probíhaly celý den aktivity, soutěže družstev i jednotlivců, které měly něco společného s tématem jablek. V závěru jsme sušili jablíčkové křížaly, pekli jablíčkové muffiny a presovali jablečnou šťávu.

 

26. 11. 2011 - Hon v Podolí - Myslivecké sdružení Boří Míkovice-Podolí

Začátek druhého honu Mysliveckého sdružení Boří Míkovice-Podolí v katastru Podolí nad Olšavou.

 

20. 11. 2011 - Vítání občánků

Mezi občánky Podolí byly slavnostně přivítány Anetka Brostíková, Barborka Smetanová, Radečka Zálešáková a Michalka Ševečková.

 

19. 11. 2011 - Beseda s důchodci

Tradiční beseda s důchodci se v Podolí opět nesla v příjemném rodinném duchu. Pan harmonikář Adamec rozezpíval hosty, jeho kolega Radek Dula všechny pobavil i zajisil degustaci vína Zlomek a Vávra a všichni společně si také dobře zazpívali.

 

15. 10. 2011 - Hody v Podolí 2011 - Odpolední program "V Podolé na hodách" - 2. část

Ženský pěvecký sborek a hodová chasa.

 

15. 10. 2011 - Hody v Podolí - Odpolední program "V Podolé na hodách" - 1. část - Děti

Po hodovém průvodu v doprovodu DH Hradčovjanka jsme uspořádali před obecním úřadem odpolední program v Podolé na hodách. Během téměř hodinového vystoupení za doprovodu CM Čardáš vystoupily děti z místní MŠ a ZŠ, zazpíval malý sólista Alánek Ferenec i nový podolský ženský pěvecký sborek. Pásmo ukončila společně mladá a stará hodová chasa.

 

15. 10. 2011 - Hodová obchůzka v Podolí 2011

V Podolí letos byly sobotní císařské hody bez práva, přesto dědina rozkvetla barvou téměř stovky krásných krojů! A protože jsme letos neměli stárky, pojali jsme hodové veselí trošku jinak… Hodový průvod doprovodila DH Hradčovjanka, poté proběhl u obecního úřadu odpolední program V Podolé na hodách za doprovodu CM Čardáš.

 

27. 09. 2011 - Hravé cvičení rodičů s dětmi

Pod vedením zkušené cvičitelky a maminky 4 dětí, paní Jitky Králíkové, se k hravému cvičení poprvé sešly podolské děti a rodiče poslední zářijové úterý. Děti si nejenom zaskotačily, ale také trénovaly rovnovánu, prostorovou orientaci, motoriku, pozornost, učily se básničky a písničky.

 

19. 09. 2011 - Zlatá svatba Fornůskovi a Tichoňovi

Dne 16. září 1961 si řekli své ANO manželé Fornůskovi a Tichoňovi. V sobotu 17. září 2011 si společně se společensko-kulturní komisí obce Podolí, se zástupci TJ Podolí, Zahrádkářů, Klubu dobré pohody a dalších kamarádů i rodinných příslušníků zavzpomínali na společných 50 let a oslavili tak dvojitou Zlatou svatbu. Na svatbě také poprvé veřejně zazpíval nový podolský ženský sborek.

 
« 1 2 »

Archiv: